Thursday, November 28, 2013

Teks Ucapan Bajet 2014 Perak YB Ong Boon Piow 行动党德彬丁宜区州议员黄文标对2014年霹雳州财政预算案献词‏

Ucapan Bajet 2014 Perak

Salam sejahtera diucapkan kepada ahli-ahli berhormat, ketua-ketua jabatan, media, dan pemerhati yang berada di dalam dewan yang mulia ini.

TYP, Bajet 2014 telah merupakan bajet deficit negeri 13 tahun berturut-turut. Pengurangan deficit sebanyak RM400 ribu yang tak sampai RM1 juta adalah tidak memberangsangkan untuk dibanggakan. Belanjawan seharusnya dirangka supaya memberi keutamaan kepada pendapatan dan pertumbuhan kerajaan yang sihat, serta rakyat mendapat manfaat bajet atas cukai yang dibayar.

Melihat bajet 2014 negeri Perak dikatakan berpaksikan 5K, nasib baik bukan konsep Geng 3K. Saya tidak berasa kerajaan BN meletakkan rakyat dan negeri atas landasan yang betul. Ini jelas ketara jika kita mengambil contoh banyak belia  berbakat berhijrah ke luar negeri atau Negara.  Terutamanya pelajar-pelajar walaupun menerima biasiswa kerajaan yang melanjutkan pelajaran mereka di luar negeri Perak. Ini juga dibuktikan pada semalam semasa sesi soal lisan Exco Sukan menyatakan salah satu punca prestasi sukan negeri merosot adalah disebabkan penghijrahan atlet atau jurulatih.


TYP, Bajet 2014 yang bertemakan Negeri Amanjaya, Rakyat sejahtera yang dikatakan akan bertumpu kepada lima fokus utama. Disebabkan factor had masa, saya memberikan tumpuan kepada 3 faktor yang diketengahkan.

Fokus pertama, iaitu menggerakkan pembangunan ekonomi yang menjana kehidupan berkualiti. Ini menarik perhatian saya, kerana saya bersama rakyat ingin tahu apakah definisi kehidupan berkualiti dari perspektif kerajaan. Dan adakah pendapatan rakyat atas usaha gigih sendiri tanpa bantuan kerajaan boleh diambil kira sebagai sumbangan kerajaan? Sila tepuk dada tanya selera.


Fokus kedua, yang menerangkan meneruskan pembentukan insan modal insan yang berdaya saing. Ini boleh kata betul separa, tetapi hakikatnya masih ada banyak pelajar-pelajar peringkat rendah dan menengah yang tercicir pelajaran disisihkan. Golongan ini boleh kira diabaikan semasa di bangku sekolah disebabkan sistem pelajaran Negara yang menentukan masa depan pelajar hanya mengguna keputusan peperiksaan sebagai satu parameter.


Golongan ini dibuang sekolah atau diarah berhenti sekolah kerana pihak sekolah khuatir prestasi ujian sekolah akan tergugat atau tidak berusaha untuk mendidik masalah disiplin. Jikalau kerajaan pentingkan pembetukan modal insan yang berdaya saing, selain bergantung kepada golongan berilmu, golongan yang tercicir pelajaran mesti dibimbing dan tidak disisih dengan kasih sayang, dengan membekalkan peluang latihan yang bersesuaian agar mereka tidak menyimpang ke arah golongan masyarakat yang songsang.


Fokus kelima iaitu meningkatkan jaringan infrastruktur dan kemudahan awam. Selain daripada kemudahan awam asas seperti jalan, longkang, lampu jalan ,paip air dan lain-lain lagi yang sepatutnya sentiasa dijaga dan diselenggara.  Banyak lagi kemudahan asas seperti seperti jaringan dan masa perkhidmatan bas awam banyak kali saya bangkitkan dalam dewan yang mulia ini. Kini makin lama makin teruk. Menukar bas lama ke baru sahaja perubahan yang ada . Tentang telefon awam, walaupun kini telefon bimbit menguasai pasaran. Tetapi perkhidmatan telefon awam masih diperlukan oleh orang awam. Dan perkhidmatan jalur lebar yang lambat dan mahal, serta masalah pengguna telefon bimbit sering mengalami “Drop line” dengan izin, kekurangan port ditiang talian telefon tetap di kawasan perumahan baru, dan perkhidmatan LTE yang amat kurang atau langsung tiada dalam negeri ini adalah perlu diberi perhatian dan diselesaikan.


TYP, tentang penjagaan atau pemulihan alam sekitar. Atau aliran terkini iaitu isu pengurangan pembebasan karbon. Saya ada 3 point atas untuk dibahaskan. Berdasarkan Ucapan YAB semalam menyatakan kerajaan negeri telah melancarkan kempen menanam sejuta pokok negeri Perak pada 8hb Mac 2013.

Point pertama saya berharap kempen ini tidak hanya dinilai atas kuantiti pokok yang ditanam . Tumpuan harus diberi adalah kualiti untuk memastikan pokok-pokok yang ditanam bertumbuh dan membesar. Dan kerja pemantauan atau audit perlu dijalankan sama ada betul 1 juta pokok telah ditanam. Serta 2 juta lagi pokok di kawasan hutan paya bakau. Kerajaan harus memastikan hutan atau pokok yang telah dibalak yang akan ditanam semula adalah spesis pokok yang bersesuaian dan bukan pokok cengal atau meranti diganti dengan pokok palma sahaja.


Point kedua, iaitu cara operasi pihak kerajaan.
1)   Pengendalian dokumen-dokumen . Walaupun kini dikatakan zaman IT,tetapi penggunaan kertas masih meluas. Banyak surat,laporan, borong, bil, termasuk teks ucapan YAB yang masih menggunakan 1 muka surat sahaja untuk mencetak, dan saiz “font” yang besar, jarak perenggan yang lebar. Ini adalah pembaziran kertas dan akhirnya lebih banyak pokok perlu ditebang.

2)   Suhu penghawa dingin dalam pejabat bangunan kerajaan yang terlalu sejuk hingga kakitangan terpaksa memakai baju musim sejuk. TV di kaunter pelanggan dibiar buka walaupun tiada pelanggan untuk tempoh masa yang panjang. Lampu-lampu hiasan di bangunan kerajaan yang berlebihan, dan tidak ditukar kepada lampu yang jimat tenaga atau mengguna tenaga solar. Semua aspek ini adalah menyumbang kepada harga bil TNB dan perlukan wang rakyat untuk bayar, dan akhirnya menyumbang kesan peningkatan suhu.


 *Point ketiga adalah berkenaan dengan bahan api kenderaan atau jentera kerajaan , swasta dan persendirian yang menggunakan petrol RON95, RON97 dan diesel di tahap EURO2 sejak tahun 1996. Rakyat dibebankan oleh harga minyak yang tinggi lalu terpaksa guna petrol RON95.  Ini menyebabkan pengguna akan menghadapi kesan sampingan iaitu prestasi enjin yang kurang secara tidak sedar. Dan untuk masa yang panjang akan menghadapi risiko menanggung kos penyelenggaran enjin yang tinggi.


Di negera jiran iaitu Thailand dan Singapura dimana harga minyaknya mahal tetapi mutu bahan api adalah di gred EURO 4.  Atas factor kualiti bahan api yang memenuhi kesan pemeliharaan alam sekitar. Ini boleh dijelaskan dengan lori, bas , pickup di 2 jiran ini kurang membebaskan asap monokarbon, nitrogen monoksida yang hitam berbanding Negara kita. Saya berharap kerajaan negeri prihatin atas kualiti udara dalam negeri ini, akan mencari pendekatan yang membina bersama kerajaan pusat agar cadangan saya untuk menaik taraf petrol dan diesel dalam pasaran ke tahap EURO4 atau sekurang-kurangnya EURO3 dalam masa yang singkat. Ini adalah demi kebaikan masa depan kita.


TYP, Program Tuisyen online atau kini dikenali sebagai EzLearn2u yang diperkenalkan tahun ini. Program ini dikatakan telah menerima hit seramai 466905 orang pengunjung setelah RM2 juta dibelanjakan.
Saya ingin tahu apakah kesan program ini kepada rakyat Perak terutamanya pelajar? Disebabkan bayaran perkhidmatan jalur lebar adalah mahal kerana program ini ada menggunakan Youtube untuk mengajar. Adakah 400 ribu lebih pengunjung adalah merupakan golongan miskin? Jika ya apa buktinya? Dan saya harap sesi pengulungan ini akan dijawab.


Sebelum terus menyokong inisiatif ini, diaman kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan RM2.5 juta pada tahun depan. Saya berharap pihak kerajaan negeri harus meneliti semula keberkesanan tuisyen ini dan tidak terpedaya oleh bilangan pengunjung sahaja.

Saya juga ingin tahu Program Tuisyen Gemilang yang membelanjakan RM1 juta oleh Yayasan Perak. Apakah penilaian program ini selepas wang begitu banyak telah dicurahkan? Sedangkan bajet ini cuma mampu kurangkan deficit sebanyak RM400 ribu sahaja.


Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2012

TYP, Dalam bahagian penutup laporan ketua audit Negara tahun 2012 berkenaan aktiviti jabatan, agensi dan pengurusan syarikat kerajaan negeri perak. Telah mengakui pengauditan yang dijalankan mendapati wujub beberapa kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan.

Dan punca utama yang menyebabkan wujubnya kelemahan adalah kurangnya latihan kepada pegawai-pegawai yang terlibat, serta tak ada penyeliaan yang berkesan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. Jika kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidak diperbetulkan,  punca-punca ini akan menjejaskan pencapaian objektif aktiviti dan program berkenaan, serta menjejaskan imej kerajaan negeri Perak dan perkhidmatan awam.

Walaupum jabatan dan agensi Negeri yang terlibat sebahagiannya telah mengambil tindakan pembetulan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, tetapi langkah pembetulan, langkah mengelakkan kelemahan yang sama atau baru berulang dan merugikan wang hasil rakyat dan masa. Langkah pembetulan ,pencegahan serta pemantauan yang ketat perlu dibuat secara berterusan .

Bagi program,projek dan aktiviti lain yang tidak diaudit, saya berharap pihak kerajaan negeri mahupun kerajaan tempatan akan menunjukkan prestasi yang baik, dan pegawai-pegwai yang terlibat perlu mengatur dan sedia menerima pemeriksaan secara menyeluruh untuk menentukan sama ada kelemahan, kelonggaran, pemborosan, pengabaian dan pecah amanah berlaku. Seterusnya tindakan pembetulan atau denda yang sewajarnya akan dijalankan.

Kerajaan negeri harus memantau aktiviti syarikat miliknya bagi memastikan syarikat mewujudkan tadbir utus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan kerajaan, mampu bersaing dan dapat keuntungan seterusnya membayar dividen kepada Kerajaan Negeri.


Isu-Isu Dalam Kawasan DUN Tebing Tinggi

TYP, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk membangkitkan isu-isu dalam kawasan saya dalam dewan yang mulia ini, agar pihak kerajaan negeri dan tempatan akan beri perhatian dan menyelesaikan masalah demi kepentingan rakyat.

TYP, kini adalah musim cuti sekolah dan secara langsung jumlah pelancong-pelancong akan meningkat. Minggu lalu semasa saya membaca suratkhabar bahawa Ahli Exco dari Kawasan Behrang telah menjalankan operasi menangkap kutu rayau bersama pegawai-pegawai yang berkenaan. Dan saya juga menjalankan pemerhatian di kawasan saya selepas operasi tersebut,  masalah kutu rayau, penjaga kereta haram, pegemis, kaki botal, penagih dadah masih berkeliaran dalam kawasan pusat bandaraya Ipoh.  Dan ini memberi imej yang buruk kepada negeri kita serta menyusahkan orang tempatan.

Ahli berhormat kawasan Behrang juga ada menyatakan kepada pemberita satu undang-undang yang baru harus diwujudkan bagi menandatangi masalah sosial ini. Saya berharap ahli berhormat behrang akan berusaha tentang pembasmian gejala ini dan undang-undang yang dicadangkan.

TYP, tentang bilangan penagih dadah yang bertambah dan semakin muda. Saya pernah berjumpa dengan OCPD Ipoh serta pegawai-pegawai kanannya untuk membincangkan soal keselamatan kawasan dan juga tidak terlupa isu penyalahguna dadah. Saya difahamkan bahawa pihak PDRM mengalami kekangan atas proses ujian air kencing untuk tujuan mengenal pasti sama ada suspek adalah penagih dadah. Ini disebabkan pihak Jabatan Kimia telah menghadkan setiap bulan hanya akan menerima 20 sampel air kencing untuk kes narkotik untuk 1 setiap IPD atas sebab kekurangan kaki tangan.

Jika berpandukan kepada piawaian ini, bermaksud dalam masa 1 bulan setiap hari pun tidak boleh menangkap penagih dadah untuk menjalankan ujian kencing sama ada positif atau negatif atas kesan dadah. Saya menyeru kerajaan negeri memberi perhatian serius atas perkara ini, kerana dadah adalah musuh utama Negara. Dan pihak jabatan kimia harus menunjukkan kesungguhan bagi menandatangi masalah kekurangan kaki tangan agar boleh membantu pihak polis bagi menyelesaikan kes-kes narkotik.
Dan akhir sekali, saya juga menyeru agar MBI ataupun PBT-PBT lain, agar menaikkan efisyen mereka apabila menerima aduan awam yang munasabah, tanpa melengah-lengahkan masa untuk menyelesaikan masalah. Kerana ada ramai rakyat mengeluh kerana PBT seolah-olah tidak hirau atau nampak mereka kerana bukan orang kenamaan. Dan mereka terus berjumpa dengan saya untuk meminta tolong kerana berpendapat hanya YB bersuara baru PBT akan gerak sedikit dan layan aduan.

Kita sebagai wakil rakyat berkhidmat demi rakyat, tetapi kita juga perlu ada kerjasama daripada pihak PBT untuk menyelesaikan masalah. Kadang –kala aduan terus surat rasmi yang dihantar dengan tangan dari pihak saya pun tidak diendah dan masalah masih kekal. Ini menyebabkan orang awam salah faham bahawa wakil rakyat tidak berkerja sedangkan puncanya adalah PBT tidak bertindak atas aduan yang dihantar. Oleh itu, tentang aduan awam pihak PBT harus bertindak lebih professional agar imej yang baik akan diberi kepada orang awam.  Dan KPI harus diamalkan atas kaedah pengendalian aduan awam serta status aduan sama ada telah selesai atau tidak.


Sekian, terima kasih atas peluang yang diberi oleh TYP.


党德彬丁宜区州议员黄文20131126日(星期二)在霹会的稿

党德彬丁宜区州议员黄文表示这已经是霹雳州连续13年在州财政预算案呈献赤子。虽然国阵对赤子减少40万令吉感到沾沾自喜,但是黄文标形容40万令吉的减少有如杯水车薪。而且预算案没有显著把州财政处理的更好,甚至对霹雳州子民没有带来改善生活素质的效应,最后导致人材外流的严重问题。

他对于霹雳州州务大臣昨天此预算案5项专注点的其中3项表示疑问。第一项就是带动经济,和生活素质。他要问政府到底生活素质的定义是什么?而且人民很多已经是自力更生无需依靠政府扶持也能够过好生活,难道这又是国阵政府的功劳?

第二项就是塑造有竞争能力的人力资源。但是周内很多被遗忘的辍学认识,因为缺乏关爱,加上校方的遗弃。州政府应该努力为这群被遗忘的人士提供舍当的人力培训,以让他们重回社会的轨道而避免走向歪途。

第三项是提升公共设备和网络。黄文标表示除了马路,沟渠,路灯,水管等基本设备必须长期受到保养以外。公共巴士服务素质和川流时间,缺乏公共电话,宽频服务价格高昂,手提电话服务经常短线,新住宅区缺乏固定电话衔接点,霹雳州严重缺乏4GLTE网络等问题是值得州政府关注和解决。

对于州政府今年进行的种植1百万棵树木,以及2百万棵红树木来显示保护环境的努力。他表示只是栽种但是没有确定树木是否健康成长,而且是否3百万棵的数据透明度,栽种的品种是否适合州政府却没有提及。

对于现在世界为减碳而努力,但是政府大厦冷气度数太低而公务员需要穿寒衣,没有适当使用纸张(只使用单面印刷,字幕过大,空行过达),政府大厦装饰灯太多,没有使用节能或太阳能灯,客户观赏电视没有公众情况继续开着等等就是显示政府不但浪费人民纳税钱,而且也不环保。

对于我国燃油课题,他指出国内的汽油或柴油都还保留在1996起的EURO2世界规格,但是邻国泰国和新加坡已经使用排放更少氮氧化物和碳微粒物質EURO4。虽然邻国燃油较贵但是它们更重视燃油素质和环保效应,所以州政府和联邦政府一定要加快步伐来提升环境和科技素质。

针对霹雳州政府今年动用2百万令吉的EzLearn2u网络补习课程,州务大臣只是以点击率刚超过40万就表示成功,所以明年增加50万至250万令吉。此举显示州政府忘了当初此服务是为贫穷人士而设,但宽频价格高昂如何要穷人受惠。而且40万的点击率是占多少是来自穷人?加上Yayasan Perak拨出的1百万令吉补习,功效政府也没有讲清楚。

对于州稽查师报告,他敦促州政府必须认真看待此课题,除了要解除弱点,政府也一定要惩罚涉及者,以避免更多的纳税钱有如丢进大海。
黄文标也对选取课题如上星期州行政议员参与取缔非法看车员和流浪汉行动,表示拿督罗斯纳提议设立法律来面对这个问题。他呼吁政府或执政党领袖不要只是讲爽和博取上报而已,因为他在取缔行动隔天巡视情况后发觉问题还是依旧没有解决。

他也对大麻化学部因人手问题,所以每个月只能为每个警区进行不超过20个毒品尿液检验课题。表示毒品是国家第一号敌人,该部门必须解决此问题来直接协助警方打击毒品泛滥问题。

最后他也呼吁怡保市政厅以及其它地方政府,必须认真处理民众的投诉和设立绩效制来回应问题的状态。

No comments: