Tuesday, December 23, 2008

行动党德彬丁宜区补习班 Kini, Kelas Tuisyen DAP Tebing Tinggi Akan Dibuka.图:黄文标(前中),郑福基(前左2)以及德彬丁宜服务队员一起欢迎学生参与补习班。

行动党德彬丁宜区服务队为了实行阳光社区教育,即将在新学年开办中小学补习班,现在开始进行接收报名。

德彬丁宜区州议员黄文标表示行动党的阳光计划,不单成立了医药基金来协助需要帮助的贫穷子民,提供廉宜的的教育计划来提升教育水平一样是阳光计划造福人民的一环。

也是此计划的顾问黄氏说,补习地点就是在他本人郑安寿路(小云顶茶室附近)门牌5A的服务中心,一切的设备如冷气,桌椅等教导配备已经完善,任何疑问可以联络负责人王老师012-5060530和陈老师012-5222549。

DAP Tebing Tinggi akan membuka kelas tuisyen di Pusat Khidmat ADUN Tebing Tinggi yang beralamat No.5A, Jalan Chung On Siew, 30250 Ipoh.Perak.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi En.Ong ( 012-5060530 ) dan En.Chan ( 012-5222549 )

No comments: