Monday, February 21, 2011

怡保市政厅必须把民生问题优先处理 MBI tidak ada konsep "Rakyat Diutamakan"


图:黄文标(右)观察市政厅委派的承包商进行沟渠维修工作。Gambar: YB Ong (kanan)meninjau proses pembaikan longkang oleh kontraktor MBI di Jalan Batu Bungkal,Taman Victoria.

ADUN Tebing Tinggi YB Ong Boon Piow menggesa pihak MBI harus mengutamakan penyelesaian masalah-masalah yang dibangkitkan oleh rakyat. Dan bukan semata-mata bekerkasama dengan pihak kerajaan sahaja untuk menganjurkan program yang tidak memberi manfaat yang nyata kepada rakyat.

Beliau menyatakan secara purata setiap bulan beliau sendiri termasuk penbantunya dari pusat khidmat menerima aduan orang ramai 100 kes. Dan kebanyakan kes-kes yang melibatkan MBI beliau akan menggunakan e-aduan yang disediakan oleh MBI. Tetapi malangnya setelah aduan dibuat boleh dikatakan masalah dibangkitkan seperti batu dibaling di dalam laut tanpa diurus atau tindakan diambil selepas setengah tahun dan lebih,

"Ini menunjukkan pihak MBI adalah gagal dari segi KPI dalam pengurusan e-aduan, dan secara tidak langsung ini akan menyebabkan orang ramai salah faham pihak saya tidak mengambil tindakan sewajarnya kerena masalah masih tidak diselesaikan" kata YB Ong.

Sekali lagi beliau ingin menegur pihak MBI agar bersikap adil dari segi menerima aduan dari pihak PR, dan menunjukkan kesungguhan untuk menguruskan e-aduan.

行动党德彬丁宜区州议员黄文标呼吁怡保市政厅必须把民生问题优先处理,而非使用多数时间配合执政单位进行对人民没有建设性的宣传活动。
黄氏是在自己选区里维多利亚花园Jalan Batu Bungkal观察沟渠维修工程后,表示怡保市政厅处理网上投诉的效率超低的问题表达不满。而对于他本人和服务中心每个月平均近百种透过电话,短讯,电邮,书信,面子书甚至匿名信的民声投诉信,部分是以网上投诉来通知市政厅。
但他说市政厅往往把问题投诉了超过半年,甚至最长两年后才问题已在他协同居民私底下解决后当局负责人才来拨电来问问题的地点。这难免会是少部分的市民会误会他本人和助理没有处理问题。而实际上是有关当局故意选择性处理问题,或只配合国阵领袖或市议员来解决问题,制造民联无法处理问题的假象。
他指国阵做事市政厅肯定会配合执政的主人,但是也应该一视同仁,公平处理民联提出的问题。

No comments: